Parochiële Advies Commissie

Sinds de vorming van de federatie met Schin op Geul en Oud-Valkenburg heeft centrum Valkenburg geen officieel kerkbestuur, maar gaat dit over in een gezamenlijk kerkbestuur binnen de federatie. De leden die voorheen het kerkbestuur vormden zijn nu de Parochiële Advies Commissie geworden. Deze P.A.C. vergadert om de andere maand. Ze bestaat uit de volgende personen:

voorzitter

:

H. Jansen

penningmeesters

:

L. Bras

G. Kerckhoffs

technici

:

J. Blom

H. Spronck

contactpersonen
par. medewerkers

:

P. Smits (tevens voor Arbozaken)

F. Stevens

par. secretaresse/
notuliste

:

H. Lomme

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden