Nieuwsberichten
Laatste Nieuws

02-04-2016
Zaterdagavondmis vervalt vanaf 9 april 2016: Tot onze grote spijt zal de reguliere zaterdagavondmis gaan vervallen. Het geringe aantal kerkgangers; de hoge leeftijd van beide pastors zijn ... [meer]

26-02-2015
Verzoek om kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de eredienst te onttrekken. ... [meer]

10-04-2014
Vorming federatie van 4 parochies. Zie parochieblad Pasen 2014 voor meer info. ... [meer]

Kerkbestuur

voorzitter

:

H. Jansen

vice-voorzitter

:

R. Luijten

secretaris

:

J. America

penningmeesters

:

L. Bras

G. Kerckhoffs

technici

:

J. Blom

H. Spronck

contactpersonen
par. medewerkers

 

:

P. Smits (tevens voor Arbozaken)

F. Stevens

par. secretaresse/
notuliste

:

H. Lomme

 

 

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden