Liturgie

  • Zangkoren
  • Avondwakegroep
  • Lectorengroep
  • Gebedsdienstengroep
  • Kinderliturgiegroep
  • Processiewerkgroep
  • Kosters/acolythen, misdienaars, collectanten

St. Caeciliakoor

Kerkelijk zangkoor St. Caecilia o.l.v. dirigent/organist Arno Kerkhof

Secr. Mevr. M. v.d. Heijden-Janssen

Weth. Paulssenlaan 27, 6301 ZX Valkenburg aan de Geul

Telefoon: 043 6010039

 

 

Twee maal per maand wordt de h.mis opgeluisterd door het Caeciliakoor o.l.v. dirigent/organist Arno Kerkhof.

De data staan vermeld op deze website en in het parochieblad.

Extra inzet wordt geleverd op hoogtijdagen (Pasen, Pinksteren, Kerstmis) om de kerkelijke diensten nog meer luister bij te zetten. Buiten het goed functioneren van het koor prevaleert de gezellige sfeer. Dames en heren die graag zingen zijn van harte welkom. De repetities vinden plaats in het café Pub Henry in de Grotestraat, en wel iedere maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.


Uitvaartkoor

Dirigent/organist: Rob Peeters

Contactpersoon: Dhr. Penders


Misdienaars

Meisjes en jongens die hun eerste H. Communie gedaan hebben kunnen toetreden tot het misdienaarscorps. Ze assisteren in de weekendliturgie en ook bij huwelijken en jubilea. Nieuwe misdienaars kunnen zich aanmelden bij de pastoor.

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden