Mistijden

Zondag

11.00u

Hoogmis

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Sinds zondag 3 februari is de zondagsmis om 11.00 uur

Week 24

dinsdag            11 juni

  8.30u

h.mis

woensdag       12 juni

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag      13 juni

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag             14 juni

  8.30u

h.mis

zondag             16 juni

 

11.00u

FEEST H.DRIEëNHEID

h.mis - Caeciliakoor

uit dank b.g.v. 50-jarig huwelijk Leurs-Smeets

Mia Blezer-Hellebrand (zesw.)

Harry van Aken

Hans Beckers

Miets Hendriks-Huntjens

Ine Hupf (geb.dag)

Annie Gierlings en overl. v.d. fam.Gierlings-Noels

Week 23

dinsdag           4 juni

  8.30u

h.mis

woensdag       5 juni

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag      6 juni

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag             7 juni

  8.30u

10.00u

h.mis

ziekencommunie

zaterdag         8 juni

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag            9 juni

 

 

11.00u

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

KERKDEURCOLLECTE WEEK  NED.  MISSIONARIS

h.mis - samenzang

Jo Vossen (1e jrd.) en ouders Vossen-Rouwette

Harry Rouwette en 

       Emelie Vossen-Rouwette (jrd.)

ouders Spierts-Rouwette (jrd.)

Jan Spierts

Jo Veraart

Martin Huppertz

Frans Stevens

maandag     10 juni

 

11.00u

2e PINKSTERDAG

h.mis - Caeciliakoor

overl. van beide parochies

Bertie Jennekens

Week 22

dinsdag            28 mei

  8.30u

h.mis

woensdag       29 mei

15.00u

h.mis Oosterbeemd (zang: uitvaartkoor)

donderdag      30 mei

 

10.00u

HEMELVAART VAN DE HEER

viering eerste H.Communie

intentie:   voor de communicanten en hun

                  gezinnen

vrijdag             31 mei

  8.30u

19.00u

h.mis

Lourdesgrot: h.mis - sluiting meimaand

zaterdag           1 juni

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

zondag              2 juni

 

 

11.00u

BEGIN WEEK VOOR DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

h.mis - Caeciliakoor

John Lemmens (jrd.)

Pieter Ritzen

Raymond Schyns

Week 21

dinsdag          21 mei

  8.30u

h.mis

woensdag     22 mei

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    23 mei

10.30u

10.45u

uitvaart Griet Donders-Pelzer

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag           24 mei

  8.30u

h.mis

zaterdag       25 mei

10.30u

15.00u

uitvaart Paul Vroemen

h.mis Oosterbeemd

zondag         26 mei

11.00u

h.mis (Caeciliakoor)

ouders Prevoo-Krutzer (jrd.)

Wiel Loozen (jrd.)

Anneke Prevoo

echtp. Nievelsteyn-Janssen en

    Agnes Janssen (v.w. geb.dag)

ouders Vandeweyer-Laval  (jrd.)

Jan Kengen en Leny Kengen-Smeets (jrd.)

echtel. Kengen-Erckens (jrd.)

echtel. Schoenmaekers-Smeets en kinderen

Martin Huppertz

Mart Paes (geb.dag)

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden