Mistijden

Zondag

11.00u

Hoogmis

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Sinds zondag 3 februari is de zondagsmis om 11.00 uur

Week 34

dinsdag          20 augustus

  8.30u

14.00u

h.mis

uitvaartdienst Frans Schormans

woensdag     21 augustus

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    22 augustus

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag           23 augustus

  8.30u

h.mis

zaterdag       24 augustus

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

zondag          25 augustus

 

11.00u

MIVA-ZONDAG - KERKDEURCOLLECTE

h.mis - Caeciliakoor

om beterschap en uit dank

ouders Bours-Donners, kinderen Gerda, Lies

     en Leo (jrd.)

Roger Ritzen (8e jrd.)

Hubert Janssen en Dora Kuipers en overleden

     kinderen (jrd.)

ouders Spronck-Paffen,  dochter

     Vera Braeken-Spronck en Frans Braeken (jrd.)

Georges Americia

Frans Stevens

Raymond Schyns

Greet Donners-Pelzer

Paul Vroemen

                 

Week 31-32-33

dinsdag                30 juli

  8.30u

h.mis

donderdag            1 augustus

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

zaterdag                3 augustus

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag                   4 augustus

11.00u

Woord en Communiedienst - Caeciliakoor

 

 

Nico en Mia Loozen-Wouters (jrd.)

Maria Kerres (jrd.)

donderdag           7 augustus

10.45u

Gebedsdienst Valkenheim

zaterdag             10 augustus

15.00u

Geb edsdienst Oosterbeemd

zondag                11 augustus

11.00u

Woord en Communiedienst - Caeciliakoor

Mia en Wiel Marx-Schouteten

donderdag         15 augustus

10.45u

Gebedsdienst Valkenheim

zaterdag             17 augustus

12.00u

15.00u

huwelijksviering Paul en Inge Meussen-Honings

h.mis Oosterbeemd

zondag               18 augustus

 

11.00u

 

 

 

15.00u

 FEEST MARIA TENHEMELOPNEMING

h.mis - Caeciliakoor

voor beterschap

Karin Stevens-Sondeijker (jrd.)

overl. van beide parochies

Truia Philippens-Schreurs

 

LOURDESGROT - CAUBERG 16

ziekenzegening - Caeciliakoor

wijding kroedwusj

h.mis

uit dank b.g.v. huwelijksverjaardag

ouders Loozen-Heidendaal en Dieteren

    en al hun overleden familieleden

ouders Donners-Hermans, tante Netta,

    Lieske en Nettie (jrd.)

Annie Arndts (jrd.)

dinsdag              19 augustus

  8.30u

h.mis

Week 30

dinsdag            23 juli

  8.30u

h.mis

woensdag       24 juli

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag      25 juli

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag             26 juli

  8.30u

h.mis

zaterdag         27 juli

15.00u

gebedsdieenst Oosterbeemd

zondag            28 juli

 

 

 

11.00u

AMIGOS  DO  BRASIL

kerkdeurcollecte voor projecten van Rover v.d.

Ploeg

h.mis - Caeciliakoor

Jan Spierts

Frans Stevens

Greet Donders-Pelzer

Maria Abels

Week 29

dinsdag                16 juli

  8.30u

h.mis

woensdag           17 juli

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag          18 juli

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag                 19 juli

  8.30u

h.mis

zaterdag             20 juli

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag                21 juli

11.00u

h.mis - Caeciliakoor

Guus Wintraecken (jrd.)

ouders Lemmens-Brune (jrd.)

echtel. Thewessen-Slenter (jrd.)

Frans Bemelmans en Anne-Marie Bemelmans-

           Steynebrugh (jrd.)

Bertie Jennekens

Week 28

dinsdag            9 juli

  8.30u

h.mis - Bennie ter Beek

woensdag      10 juli

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

donderdag    11 juli

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag           12 juli

  8.30u

h.mis

zaterdag       13 juli

11.00u

15.00u

herdenkingsdienst Pierre Tillie

h.mis Oosterbeemd

zondag          14 juli

11.00u

h.mis - samenzang

Jef Mevissen (jrd.)

Georges America (jrd.)

Jos Kengen (jrd.)

Jan Rohs (v.w. huw.dag)

Harry van Aken

Pastoor Eugène Huids

Martin Hupperts

Raymond Schyns

Week 27

dinsdag            2 juli

  8.30u

h.mis

woensdag       3 juli

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag     4 juli

10.45u

gebedsviering Valkenheim

vrijdag            5 juli

  8.30u

10.00u

h.mis

ziekencommunie

zondag           7 juli

 

  9.30u

 

±11.00u

PROCESSIEZONDAG

vertrek processie vanuit Nicolaaskerk door

centrum van Valkenburg

H.mis aan de Lourdesgrot als afsluiting van de

processie.

Intenties:

uit dankbaarheid

Paul Kerckhoffs

Jan Roks (v.w. huw.dag)

Pieter Ritzen

Florent Eyssen

Anneke Prevoo

overl. van beide parochies

Week 26

dinsdag          25 juni

  8.30u

h.mis

woensdag     26 juni

15.00u

h.mis Oosterbeemd

vrijdag           28 juni

  8.30u

h.mis

zaterdag        29 juni

11.30u

15.00u

huwelijksmis Mike Huynen en Monica Herben

h.mis Oosterbeemd

zondag          30 juni

 

 

11.00u

PATROONSSFEEST PAROCHIE O.L.VROUW VAN

ALTIJDDURENDE BIJSTAND

h.mis - samenzang

Greet Donders-Pelzer (zesw.)

Paul Donders (jrd.)

Peter Tillemans (jrd.)

Fien Lennards (jrd.)

Miets Hendriks-Huntjens

ouders Nadenoen-van der Aa

ouders Kengen-Crutzen en zonen Hans en Jos (jrd.)

Annie Gierlings en overl. v.d. fam. Gierlings-Noels

overl. v.d. fam. Jansen-Gierlings

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden