Mistijden

Zondag

11.00u

Hoogmis

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Sinds zondag 3 februari is de zondagsmis om 11.00 uur

Week 8

dinsdag          19 februari

  8.30u

h.mis

woensdag     20 februari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    21 februari

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag           22 februari

  8.30u

h.mis Frans Stevens

zaterdag        23 februari

10.30u

15.00u

uitvaart Martin Huppertz

carnavalsmis Oosterbeemd

zondag          24 februari

11.00u

h.mis (Caeciliakoor)

Lou Hendriks (jrd.)

Marc Zurstrassen (jrd.)

Jos Frijns

Frans Stevens

Bertie Jennekens

Week 7

dinsdag        12 februari

  8.30u

h.mis

woensdag    13 februari

11.00u

15.00u

uitvaart Bertie Jennekens

h.mis Oosterbeemd

donderdag  14 februari

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag         15 februari

  8.30u

h.mis

zaterdag      16 februari

10.30u

uitvaart Frans Stevens

zondag         17 februari

11.00u

h.mis (samenzang)

Diny Dorren-Brassé (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken

Ab Goedhals

Riet Westhoff-Prevoo

week 6

dinsdag            5 februari

  8.30u

h.mis

woensdag       6 februari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag      7 februari

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag             8 februari

  8.30u

h.mis

zaterdag          9 februari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag           10 februari

11.00u

(Caeciliakoor)

uit dank b.g.v. 65j. huwelijk Blezer-Hellebrand

overl. van beide families

Jan van Hattum (jrd.)

ouders Steenbeek-Voncken (jrd.)

Jef Vossen en Gerardine Vossen-Janssen (jrd.)

     dochter Ine en schoonzoon Michaël

Nel van Kessel-van Galen (jrd.)

Week 5

dinsdag          29 januari

  8.30u

h.mis

woensdag     30 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    31 januari

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag             1 februari

  8.30u

George America

Jef Vollers en ouders Merx-Berlie

zaterdag         2 februari

 

15.00u

Maria Lichtmis

h.mis Oosterbeemd + Blasiuszegen

zondag            3 februari

 

11.00u

Maria Lichtmis - Blasiuszegen

(samenzang)

Gerda Simons-Coumans (4e jrd.)

Finy en Hub Straaten-Eurlings (jrd.) en

    Wim Possen

Herman en Mimi Kluijt-Gorissen en

   overl.v.d.families Kluijt en Gorissen (jrd.)

Fieny Becker-Goris

Ab Goedhals

Pieter Ritzen

Week 4

dinsdag          22 januari

  8.30u

h.mis

woensdag     23 januari

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

donderdag    24 januari

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag           25 januari

  8.30u

overl.fam. America-Defosse

zaterdag       26 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag          27 januari

 

 

 

11.30u

KERKBALANSZONDAG -

toelichting parochiële financiën

 

(Caeciliakoor)

Harry van Aken (zesw.)

ouders Mevissen-Gijsen en zoon Wiel (jrd.)

Week 3

dinsdag          15 januari

  8.30u

h.mis

woensdag     16 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    17 januari

  8.30u

 

 

10.45u

start vanuit de Nicolaaskerk pelgrimstocht naar

St. Antonius Bemelen i.s.m. St. Pelgrimswegen

 

h.mis Valkenheim

vrijdag           18 januari

 

 

  8.30u

BEGIN BIDWEEK VOOR DE EENHEID ONDER DE

CHRISTENEN

h.mis: overl. fam. America-Defosse

zaterdag       19 januari

 

15.00u

16.00u

START KERKBALANSACTIE 2019

gebedsdienst Oosterbeemd

Peace Ceremony "Together one world" i.s.m.

Global Exploration

zondag         20 januari

 

 

11.30u

KANSELRUIL MET PROTESTANTSE GEMEENTE

VALKENBURG

Oecumenische viering

(Caeciliakoor)

Jo Philips (jrd.)

Lena Engels-Pluijmen (jrd.)

ouders Sjeng Hendriks en

     Mariëtte Koekelkoren (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken

Jos Frijns

Week 2

dinsdag          8 januari

  8.30u

overl. fam. Severeijns-Houppermans

woensdag     9 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

vrijdag         11 januari

  8.30u

overl. fam. America-Defosse

zaterdag     12 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag        13 januari

 

11.30u

DOOP VAN DE HEER

(samenzang)

ouders Aarts-Hendriks en zoon Florent (jrd.)

Fieni Becker-Goris

Ab Goedhals

Ria Westhof-Prevoo

Week 1

Dinsdag              1 januari

11.30u

(Caeciliakoor)

Peter Ritzen

Florent Eyssen en andere overl. Banneux-pelgrims

overl. van beide parochies

Donderdag        3 januari

10.45u

h.mis Valkenheim

Vrijdag               4 januari

  8.30u

overl. v.d. fam. America-Defosse

Zaterdag            5 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag               6 januari

 

11.30u

DRIEKONINGEN

(Bel Canto Resonance)

uit dank b.g.v. 25j. jubileum Bel Canto Resonance

Levende en overl. koorleden

Tity Koekelkoren (jrd.)

Jan van Hattum (zegfen nieuwe jaar)

Hub Bijvoets

Tiny van Erg-van Erp

Wiel en Mia Marx-Schouteten

Week 52 en 53

dinsdag          18 december

  8.30u

h.mis

woensdag     19 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    20 december

10.30u

10.45u

uitvaart Martha Ubachs-Meex

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag           21 december

  8.30u

h.mis

zaterdag       22 december

14.30u

kerstviering Valkenheim

zondag          23 december

 

11.30u

IVe ZONDAG VAN DE ADVENT

(Caeciliakoor)

om veilig reis en voorspoedige terugreis

ouders Geraards-de Winter (jrd.)

Tiny Steenbeek-Voncken en Piet Steenbeek (jrd.)

lev. en overl. v.d. families Crolla-v.der Coelen(jrd.)

Lambert Hendriks en zoon Leo

ouders Steynebrugh en Benders

maandag     24 december

  8.30u

 

 

15.00u

18.30u

20.30u

 

 

23.00u

h.mis voor deelnemers voettocht Banneux

voor alle overledenen v.d. Banneux-pelgrims

 

Kerstviering Oosterbeemd

kinderkerstviering

1e Nachtmis  (Bel Canto Resonance)

Wiel Loozen; José Marx-Rouwet

pastoor Eugène Huids

2e Nachtmis (Caeciliakoor) Fieni Becker-Goris

overl. v. beide parochies (Allerh. 2017-2018)

dinsdag        25 december

 

11.30u

HOOGFEEST VAN KERSTMIS

(mannenkoor Walrams Genootschap)

Hans Beckers (zesw.) Harry van Aken

overl. fam. Jeukens; Greetje van Kempen (jrd.)

Ria Westhof-Prevoo; Georges America

woensdag   26 december

 

11.30u

2e KERSTDAG

(mannenkoor Geulklank)

Hub Meurders; Jo Loozen; Jacq America

Mart Paes; Toon en Riet Strijbosch

ouders Roebroeck-Wijnen; Willy Stevens (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken; Ger Loo en Helmi

overl.fam.Hanneman-Vorstenbach (jrd.

overl.fam. Naaykens-Diederen (jrd.)

ouders Jacobs-Damoiseaux en zoon Ton (jrd.)

Hein Rings en Els Mannens-Rings (jrd.)

Marthè Ubaghs en Paula Jennekens-Konings(geb.d.

vrijdag       28 december

  8.30u

h.mis

zondag      30 december

11.30u

 (Caeciliakoor) ; overl. v.d. parochies

Tiny van Erp-van Erp; Jos Frijns

Truus Jammertzheim-Wijnands en overl.  

       wederzijdse ouders

maandag   31 december

 

15.00u

OUDJAAR

h.mis Oosterbeemd

dinsdag     01 januari 2019

 

11.30u

NIEUWJAARSDAG

(Caeciliakoor)

Om Gods zegen in het nieuwe jaar 2019

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden