Mistijden

Zondag

11.30u

Hoogmis, meestal samenzang

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Week 50

dinsdag          4 december

  8.30u

h.mis

woensdag     5 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

vrijdag           7 december

  8.30u

h.mis

zaterdag        8 december

 

15.00u

FEEST MARIA Onbevlekt Ontvangen

h.mis Oosterbeemd

zondag          9 december

 

11.30u

IIe ZONDAG VAN DE ADVENT

(Vocaal Ensemble "Allegria")

Jaarviering Schutterij Oude en Jonge Nobele

levende en overleden leden

Annemie Vanmulken-Pluymaekers (3e jaard.)

Anita Janssen-Odekerken

ouders Philippi-van Kan (jrd.)

Ab Goedhals

Pieter Ritzen

Week 49

Dinsdag          27 november

  8.30u

Bennie ter Beek (v.w. sterfdag)

Woensdag     28 november

15.00u

Gebedsdienst Oosterbeemd

Donderdag    29 november

10.35u

h.mis Valkenheim

Vrijdag           30 november

  8.30u

h.mis

Zaterdag          1 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag            2 december

 

11.30u

1e ZONDAG VAN DE ADVENT

(Walrams Genootschap Koor en Harmonie)

Lev. en overl. leden van het Genootschap

uit dank jegens ouders

Bennie ter Beek (jrd.)

ouders Franken-Schins (jrd.)

José Nicolaes-Seroo

Jos Kengen

Hans Kengen

Jo Loozen

Hub Bijvoets

José Marx-Rouwet

Paul Kerckhoffs

Tity Koekelkoren

Annie Arndts

Hans Beckers

Week 48

dinsdag           20 november

  8.30u

h.mis

woensdag       21 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag     22 november

10.30u

uitvaartdienst Hans Beckers

vrijdag             23 november

  8.30u

h.mis

zaterdag         24 november

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

zondag            25 november

 

 

11.30u

HOOGFEEST CHRISTUS KONING V.H. HEELAL  -

CAECILIAFEEST

(Caeciliakoor)

lev. en overl.leden van het Caeciliakoor

Ine Hüblauf (jrd.)

ouders Daemen-van Gehlen (jrd.)

Chrit Koch (jrd.)

Pastor Eugène Huids

Jos Frjns

Ab Goedhals

Tiny van Erp-van Erp

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden