Mistijden

Alle missen worden gehouden in de Nicolaas- en Barbarakerk.

Zondag

  9.30u

H. Mis

11.30u

Hoogmis, meestal samenzang

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

Leesmis

 

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Week 50

Dinsdag          12 december

  8.30u

h.mis

Woensdag     13 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    14 december

10.30u

uitvaart Riet Curvers-Lennards

Vrijdag           15 december

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaart John Hammink

Zaterdag        16 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag           17 december

 

  9.30u

 

 

 

IIIe ZONDAG VAN DE ADVENT

(samenzang)

Herman de Jong

Pierre Cornips

overl. van beide parochies (Allerh. 2016-2017)

11.30u

(samenzang)

ouders Steynebrugh en Bindels (jrd.)

Annemie Vanmulken-Pluijmaekers (jrd.)

Eugène v.d. Berg (jrd.)

Lev. en overl. v.d. fam. Crolla-Ricken (jrd.)

Maria Smeets-Ruyters

Week 49

Dinsdag          5 december

  8.30u

h.mis

Woensdag     6 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Vrijdag           8 december

 

  8.30u

FEEST MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN

h.mis

Zaterdag        9 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag         10 december

 

  9.30u

 

 

IIe  ZONDAG VAN DE ADVENT

(samenzang)

Diny Rouschop-Belleflamme

overl. v. beide parochies (Allerh. 2016-2017)

11.30u

(samenzang)

Jaarviering Schutterij Oude en Jonge Nobele

voor lev. en overl.leden van de schutterij

Mia Marx-Schouteten (zesw.)

ouders Otermans-Backes (jrd.)

ouders Philippi-van Kan (jrd.)

Gerrit Duysings

Hans Hoffman

Maria Smeets-Ruyters

Week 48

donderdag     30 november

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag               1 december

  8.30u

h.mis

zaterdag           2 december

15.00u

15.00u

h.mis Oosterbeemd

h.mis uit dank b.g.v. 50j. huwelijk Andriolo-Jacobs

zondag             3 december

 

 

 

1e ZONDAG VAN DE ADVENT

PATROONSFEEST V.D. PAROCHIE H.H.NICOLAAS

EN BARBARA

9.30u

WOORD EN COMMUNIEDIENST (Amigos do

Brasil)  - Kerkdeurcollecte voor zijn projecten

in Brazilië)

Voorganger: Roger  v.d. Ploeg

(Caeciliakoor)

11.30u

Jaarviering Kon.Ver.Walrams Genootschap

Mannenkoor en Harmonie

Lev. en overleden leden van het Genootschap

Ronald Luijten (zesw.)

Maria Smeets-Ruyters (zesw.)

ouders Driessen-Jennekens (jrd.)

echtel. Geurts-Meex (jrd.)

ouders Franken-Schins (jrd.)

ouders Mulders-Creusen (jrd.)

Frits Hendriks (jrd.)

Franny Hammink-Muyters

Jacques Drissen

Jos Bots

Claar van Dijk-Hofman

Hans Kengen

Jos Kengen

Benito Deluna

Annie Pluijmen

Bennie ter Beek

Paul Kerckhoffs

Wiel Braam (v.w. geb.dag)

José Nicolaes-Seroo

 

Week 47

Dinsdag          21 november

  8.30u

h.mis

Woensdag     22 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    23 november

10.45u

h.mis Valkenheim

Vrijdag           24 november

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaart mw. Fieni Becker-Goris

Zaterdag       25 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag         26 november

 

  9.30u

 

 

FEEST CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

(samenzang)

overl. v. beide parochies (Allerh. 2016-2017)

Pierre Cornips

Joep Seuter

11.30u

JAARFEEST CAECILIAKOOR

(Caeciliakoor)

voor lev. en overl.leden van het koor

John Blommers (zesw.)

Maria Smeets-Ruyters

Pierre en Maria Kleynen-Abels

Frans Stevens

Dinsdag         28 november

  8.30u

h.mis

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden