Mistijden

Zondag

11.00u

Hoogmis

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Sinds zondag 3 februari is de zondagsmis om 11.00 uur

Week 16

dinsdag                     16 april

  8.30u

h.mis

Witte Donderdag   18 april

10.45u

15.00u

19.00u

viering Valkenheim

viering Oosterbeemd

Avondmaalviering en boeteviering in de    Nicolaaskerk  (Caeciliakoor)

Goede Vrijdag         19 april

15.00u

19.00u

Kruisweg

Lijdensherdenking  (Caeciliakoor)

Paaszaterdag          20 april

14.30u

15.00u

19.00u

Paaswake Valkenheim

Paaswake Oosterbeemd

Paaswake in de kerk (Caeciliakoor)

Maurice Roebroeck (jrd.)

Ria Westhof -Prevoo

Florent Eyssen en andere overl.Banneuxgangers

overl. van beide parochies

zondag                    21 april

 

11.00u

HOOGFEEST  VAN  PASEN

h.mis (samenzang)

Raymons Schyns (zesw.)

Marieke Knops-Delahaye (zesw.)

Juul de Gijsel  (jrd.)

Jos Frijns (1e jrd.); Miets Frijns (jrd.);

                                               Doris Frijns (jrd.)

overl. fam. Jeukens

Jo Veraart

maandag               22 april

 

11.00u

2e PAASDAG

h.mis (Caeciliakoor)

ouders Bèr en Maria Silverentand-Suylen (jrd.)

Aloysius Janssen

dinsdag                 23 april

  8.30u

h.mis

Week 15

Dinsdag            9 april

  8.30u

h.mis

Woensdag     10 april

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    11 april

10.45u

Palmpasen Valkenheim

Vrijdag           12 april

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaart Ellij Pluijmen-Peerboom

Zaterdag        13 april

15.00u

h.mis (Palmzondag)  Oosterbeemd

Zondag           14 april

 

 

11.00u

PALMZONDAG - PALMWIJDING

BEGIN GOEDE WEEK

h.mis (Caeciliakoor)

Janny Schrooders (zesw.)

Jacques Savelberg (jrd.)

Miep Janssen-van der Elst (jrd.)

Paul Sluysmans (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken

Maria Smeets-Ruyters en echtgenoot (geb.dag)

Week 14

dinsdag          2 april

  8.30u

h.mis

woensdag     3 april

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    4 april

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag           5 april

  8.30u

10.00u

h.mis

ziekencommunie

zaterdag       6 april

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag         7 april

 

11.00u

Ve ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

h.mis m.m.v. Harmonie Kurkapel Falcobergia

Jo Meijs (jrd.)

Maria Simons-Debie (jrd.)

Alphons Crolla en Hedwig Crolla-Becker (jrd.)

Joseph Becker

Mia en Wiel Marx-Schouteten

Harry van Aken

Pieter Ritzen

Week 13

dinsdag            26 maart

  8.30u

h.mis

woensdag       27 maart

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag      28 maart

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag             29 maart

  8.30u

h.mis

zaterdag         30 maart

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

zondag            31 maart

 

11.00u

HALFVASTEN

(Caeciliakoor)

voor spoedig herstel

Frans Stevens (zesw.)

Bertie Jennekens (zesw.)

Piet Steenbeek (jrd.)

ouders Rouwette-Curfs (jrd.)

Herman Mathijs Vanmulken (jrd.)

Lily Jaspers-Pijls (jrd.)

Jos Frijns

Ria Westhoff-Prevoo

Week 12

dinsdag          19 maart

 

  8.30u

FEEST H.JOZEF

h.mis

woensdag     20 maart

15.00u

19.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

avondwake voor dhr. Jan Spierts

donderdag    21 maart

10.45u

10.30u

gebedsdienst Valkenheim

uitvaart dhr. Jan Spierts

vrijdag           22 maart

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaart dhr. Raymond Schyns

zaterdag       23 maart

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag          24 maart

 

11.00u

 3e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Presentatieviering eerste communicanten
Voor de gelovige opvoeding van de kinderen

   in hun gezinnen

Ton Jacobs (jrd.)

Paul en Pit van der Linden-Geyselaers

Pastor Eugène Huids

Week 11

dinsdag          12 maart

  8.30u

h.mis

woensdag     13 maart

11.00u

15.00u

uitvaart Miets Hendriks-Huntjens

h.mis Oosterbeemd

donderdag    14 maart

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag           15 maart

  8.30u

h.mis

zaterdag       16 maart

11.30u

15.00u

uitvaart Pie Pisters

h.mis Oosterbeemd

zondag          17 maart

 

11.00u

2e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

(Caeciliakoor)

Els Beers-Huynen (jrd.)

Paul Habets en ouders Philippens-Ghijzen (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken

Truus Jammertzheim-Wijnands

Jaap van Rennes (v.w. goede vriend)

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden