Belangrijke jaartallen

 

Enkele jaartallen met bijbehorende gebeurtenissen.

Jaar/Datum

Gebeurtenis

1228

Een kerkje wordt voor het eerst in een oorkonde vermeld.

5 december 1281

Valkenburg wordt een zelfstandige parochie.

1465

Luikenaren verwoesten de kerk en nemen de klokken mee.

1632

Jan van Nassau neemt Valkenburg in en ook de kerk heeft van de Hollandese troepen te lijden.

1636

Dertig mensen uit Valkenburg die beschutting zochten in de kerk voor een Hollandse belegering vinden de dood.

1620 en 1773

De grote branden die de stad aan de Geul hebben geteisterd lieten de kerk van Nicolaas en Barbara niet ongedeerd.

1756

Er werd een gote restauratie uitgevoerd die zeer kostbaar was.

1799

De Fransen kwamen en stalen de klokken uit de toren.

1838

Toen pas kwamen er nieuwe klokken

1891

Er wordt een groot portaal voor de toren gebouwd.

1904

De laatste grote verbouwing en uitbreiding.

26 januari 1943

De drie klokken worden opnieuw gestolen, ditmaal door de Duitsers.

1946

De Valkenburgse kerk krijgt als eerste in het Bisdom een drietal nieuwe klokken.

1955

Onder toezicht van Rijksmonumentenzorg worden de daken vernieuwd.

1956

Men sloopt de tegen de oostkant van de kerk gelegen huizen, waardoor het fraaie, middeleeuwse godshuis geheel vrij kwam te liggen.

1972

Er komt een nieuwe ingang aan de Grote Straat tot stand.

1983

Start van een grote restauratie van het kerkgebouw.

1995

Restauratie en herinrichting van het interieur van de kerk. Tevens werden oude schilderingen in de gewelven en bij de pilaren blootgelegd en gerestaureerd. 

2000

Restauratie van de muurschildering 'de Genadestoel'

2006

Start restauratie en bescherming van alle glas in lood ramen. 

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden