Geschiedenis

De eerste keer, dat er een kerkgebouw in Valkenburg in de oorkonden wordt vermeld, is in 1228. Het toen aangeduide gebouw is vermoedelijk slechts een hulpkerk geweest van de moederkerk te Schin op Geul. Ze stond wel op dezelfde plaats als de parochiekerk nu. In een akte uit 1281 staat vermeld dat deze hulpkerk werd losgekoppeld van bovengenoemde moederkerk. In 1281 werd Valkenburg een zelfstandige parochie en werd die kerk een parochiekerk.

Men mag zonder overdrijving stellen, dat bijna geen eeuw voorbij is gegaan, zonder dat de kerk, hetzij als gevolg van talrijke belegeringen, hetzij door een brand, beschadiging zou oplopen. In zijn boek "Uit Valkenburgs Verleden" noemt Ad Welters de Valkenburgse kerk "Een kerk, waarvan de stenen spreken", daarbij uiteraard doelend op haar rijke verleden. Men moet daaraan toevoegen dat de stenen voornamelijk vertellen over oorlogen, verwoestingen, plunderingen en brand.

De toren dateert waarschijnlijk uit het jaar 1465. Aan de bouwwijze van de rest van de huidige kerk kan men zien, dat ze in verschillende perioden is herbouwd en vergroot. De laatste grote verbouwing vond plaats in 1904 o.l.v. P.J.H. Cuypers.

Voor uitgebreide informatie over de bouwgeschiedenis van het kerkgebouw verwijzen we graag naar het artikel dat A.A.M. Warffemius in 2010 geschreven heeft in het boek over onze kerk.

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden