Nieuwsberichten
Laatste Nieuws

02-04-2016
Zaterdagavondmis vervalt vanaf 9 april 2016: Tot onze grote spijt zal de reguliere zaterdagavondmis gaan vervallen. Het geringe aantal kerkgangers; de hoge leeftijd van beide pastors zijn ... [meer]

26-02-2015
Verzoek om kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de eredienst te onttrekken. ... [meer]

10-04-2014
Vorming federatie van 4 parochies. Zie parochieblad Pasen 2014 voor meer info. ... [meer]

Wijze van betalen

Parochie H.H. Nicolaas en Barbara

Misgelden

NL47 ABNA 0521 9645 71

 

Overige betalingen

NL77 ABNA 0521 9546 22

NL30 INGB 0001 055713

Kerkbijdrage

NL48 SNSB 0858 3734 40

 

Stichting "Kerk, ons aller zorg"

NL07 SNSB 0879 2732 16

 

Stichting Lourdesgrot

NL15 RABO 0152 8464 68

 

Parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand

Voor alle betalingen

NL18 SNSB 0878 451331

NL31 RABO 0152 8021 42

NL68 ABNA 0483 3644 01

NL56 INGB 0001 225674

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden