Mistijden

Zondag

11.00u

Hoogmis

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Sinds zondag 3 februari is de zondagsmis om 11.00 uur

Week 13

dinsdag            26 maart

  8.30u

h.mis

woensdag       27 maart

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag      28 maart

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag             29 maart

  8.30u

h.mis

zaterdag         30 maart

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

zondag            31 maart

 

11.00u

HALFVASTEN

(Caeciliakoor)

voor spoedig herstel

Frans Stevens (zesw.)

Bertie Jennekens (zesw.)

Piet Steenbeek (jrd.)

ouders Rouwette-Curfs (jrd.)

Herman Mathijs Vanmulken (jrd.)

Lily Jaspers-Pijls (jrd.)

Jos Frijns

Ria Westhoff-Prevoo

Week 12

dinsdag          19 maart

 

  8.30u

FEEST H.JOZEF

h.mis

woensdag     20 maart

15.00u

19.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

avondwake voor dhr. Jan Spierts

donderdag    21 maart

10.45u

10.30u

gebedsdienst Valkenheim

uitvaart dhr. Jan Spierts

vrijdag           22 maart

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaart dhr. Raymond Schyns

zaterdag       23 maart

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag          24 maart

 

11.00u

 3e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Presentatieviering eerste communicanten
Voor de gelovige opvoeding van de kinderen

   in hun gezinnen

Ton Jacobs (jrd.)

Paul en Pit van der Linden-Geyselaers

Pastor Eugène Huids

Week 11

dinsdag          12 maart

  8.30u

h.mis

woensdag     13 maart

11.00u

15.00u

uitvaart Miets Hendriks-Huntjens

h.mis Oosterbeemd

donderdag    14 maart

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag           15 maart

  8.30u

h.mis

zaterdag       16 maart

11.30u

15.00u

uitvaart Pie Pisters

h.mis Oosterbeemd

zondag          17 maart

 

11.00u

2e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

(Caeciliakoor)

Els Beers-Huynen (jrd.)

Paul Habets en ouders Philippens-Ghijzen (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken

Truus Jammertzheim-Wijnands

Jaap van Rennes (v.w. goede vriend)

Week 10

Dinsdag            5 maart

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaartdienst dhr. Janny Schrooders

Woensdag       6 maart

 

 

10.45u

15.00u

19.00u

ASWOENSDAG  -  ASKRUISJE  -

BEGIN VASTENAKTIE 2019

h.mis Valkenheim

h.mis Oosterbeemd

h.mis in de Nicolaaskerk

Vrijdag             8 maart

  8.30u

11.00u

h.mis

uitvaartdienst dhr. Chris van Aalst

Zaterdag         9 maart

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag         10 maart

 

11.00u

1e ZONDAG VAN DE VASTEN

h.mis (samenzang)

Jo Loozen (jrd.)

Horthense Vaessen-Nuchelmans (jrd.)

Lei en Philippe Tummers (jrd.)

ouders Quaedvlieg-Kerckhoffs (jrd.)

echtel. Haagmans-Ruyters (jrd.)

Annie Arndts (v.w. geb.dag)

Week 9

maandag        25 februari

10.30u

uitvaart Mia Bouwmeister-Ubaghs

dinsdag           26 februari

  8.30u

h.mis

woensdag      27 februari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

vrijdag              1 maart

  8.30u

14.30u

h.mis

Carnavalsmis Valkenheim

zaterdag          2 maart

15.00u

19.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

Carnavalsmis (dialect in Nicolaaskerk)

José Marx-Rouwet

Bertie Jennekens

Frans Stevens

Hans Kengen

zondag            3 maart

11.00u

h.mis (Caeciliakoor)

Wiel Spierts (jrd.)

Nico Schreurs (jrd.)

Mary Odekerken (jrd.)

Jean en Kiki Vankan-Prevoo (jrd.)

Harry van Aken

Pieter Ritzen

Week 8

dinsdag          19 februari

  8.30u

h.mis

woensdag     20 februari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    21 februari

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag           22 februari

  8.30u

h.mis Frans Stevens

zaterdag        23 februari

10.30u

15.00u

uitvaart Martin Huppertz

carnavalsmis Oosterbeemd

zondag          24 februari

11.00u

h.mis (Caeciliakoor)

Lou Hendriks (jrd.)

Marc Zurstrassen (jrd.)

Jos Frijns

Frans Stevens

Bertie Jennekens

Week 7

dinsdag        12 februari

  8.30u

h.mis

woensdag    13 februari

11.00u

15.00u

uitvaart Bertie Jennekens

h.mis Oosterbeemd

donderdag  14 februari

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag         15 februari

  8.30u

h.mis

zaterdag      16 februari

10.30u

uitvaart Frans Stevens

zondag         17 februari

11.00u

h.mis (samenzang)

Diny Dorren-Brassé (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken

Ab Goedhals

Riet Westhoff-Prevoo

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden