Mistijden

Alle missen worden gehouden in de Nicolaas- en Barbarakerk.

Zondag

  9.30u

H. Mis

11.30u

Hoogmis, meestal samenzang

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

Leesmis

 

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Week 47

Dinsdag          21 november

  8.30u

h.mis

Woensdag     22 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    23 november

10.45u

h.mis Valkenheim

Vrijdag           24 november

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaart mw. Fieni Becker-Goris

Zaterdag       25 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag         26 november

 

  9.30u

 

 

FEEST CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

(samenzang)

overl. v. beide parochies (Allerh. 2016-2017)

Pierre Cornips

Joep Seuter

11.30u

JAARFEEST CAECILIAKOOR

(Caeciliakoor)

voor lev. en overl.leden van het koor

John Blommers (zesw.)

Maria Smeets-Ruyters

Pierre en Maria Kleynen-Abels

Frans Stevens

Dinsdag         28 november

  8.30u

h.mis

week 46

Dinsdag          14 november

  8.30u

Nico Schreurs (v.w. geb.dag)

Woensdag     15 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    16 november

10.45u

h.mis Valkenheim

Vrijdag           17 november

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaartdienst mw. Agnes Philips

Zaterdag       18 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag          19 november

  9.30u

 

 

(samenzang)

Jef Muytjens (jrd.)

ouders Albert Muytjens en Margreet Muytjens-

     Hamers; Leo Knibbeler

11.30u

(samenzang)

Liza Kuypers-van Hoof (zesw.)

Arthur Maessen en Clémence Maessen-

      Schoenmaekers (jrd.)

 

Week 45

Maandag        6 november

19.00u

avondwake mw. Paula Thijssen-Bosch

Dinsdag           7 november

  8.30u

h.mis

Woensdag      8 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag     9 november

10.30u

uitvaart mw. Maria Smeets-Ruijters

Vrijdag          10 november

  8.30u

overl. van beide parochies (Allerh.2016-2017)

Zaterdag       11 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag          12 november

  9.30u

 

(samenzang)

overl. van beide parochies (Allerh. 2016-2017)

echtel. Cobben-Luijten (jrd.)

11.30

jaarviering mannenkoor Geulklank

(zang door mannenkoor)

lev. en overl. leden Geulklank

uit dank 50j. huwelijk Lodewijk Clerx en Mirjam     

      Duyckers

overl. ouders Duyckers-Beckers

overl. ouders Clerx-Claessen en Clerx-Kerssemakers

mevr. Thewessen-Slenter (1e jrd.)

Paul Lahey en overl. v.d. families Lahey-Keydener

                                                                   (jrd.)

Tity Koekelkoren en René Wineraeken

Annie Pluijmen

Gerrit Duysings

Hub Meurders

Week 44

Maandag        30 oktober

19.00u

Allerzielenviering - herdenking overledenen van

beide parochies (Allerh. 2016-2017) m.m.v.

Caeciliakoor en Avondwakegroep

Dinsdag           31 oktober

  8.30u

19.00u

h.mis overl. Overcoren en Spits-Brouns

avondwake Mia Marx-Schouteten

Woensdag        1 november

11.00u

uitvaart Mia Marx-Schouteten

Donderdag       2 november

10.45u

18.30u

h.mis Valkenheim

Allerzielenviering Oosterbeemd

Vrijdag              3 november

  8.30u

h.mis overl. fam. Ruypers-Erens

Zaterdag           4 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd (t.e.v. 90e verjaardag

    pastor Huids

Zondag              5 november

 

  9.30u

 

 

WILLIBRORDZONDAG (OECUMENE)

(Caeciliakoor)

Boy Maessen (jrd.)

ouders Janssen-Rietra, dochter Ineke en

     kleinzoon Jean-Paul

11.30u

(samenzang)

ouders Schoenmaekers-Arnoldi   en dochter

     Mieke (jrd.)

echtel. Geenen-Joeppen en Bert Geenen (jrd.)

Kai Kengen en ouders Schreurs-Mommers (jrd.)

Jacques Drissen

Jos Bots

Jos Kengen

Franny Hammink-Muyters

Mia Marx-Schouteten

Week 43

Dinsdag          24 oktober

  8.30u

h.mis

Woensdag     25 oktober

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    26 oktober

14.30u

Allerzielenviering Valkenheim

Vrijdag           27 oktober

  8.30u

h.mis

 

Zaterdag       28 oktober

15.00u

Gebedsdienst Oosterbeemd

Zondag          29 oktober

 

  9.30u

 

 

 

 

 

 

 

ALLERHEILIGEN

(Caeciliakoor)

Wiel en Dina Faessen-Smeets (jrd.)

Ton Gorissen (jrd.)

Bennie ter Beek (jrd.)

Lies Philippi en overl. v.d.

        fam. Philippi-Pluijmen (jrd.)

Nico Schreurs en overl. v.d. fam. Schreurs-Herben

Overl. van beide parochies (Allerh. 2016-2017)

11.30u

 

(samenzang)

ouders Vaessen-Frijns (jrd.)

Jcques en Els Vroemen-Franssen, zoon Frank en

        dochter Hanneke (jrd.)

Willy Stevens (jrd.)

overl.v.d. fam. Mossel-Hens-Jahn

overl. v.d. fam. Jeukens

Gerrit Duijzings

Emma Wille

Pierre en Maria Kleynen-Abels

Paul en Maria Stijns-Troisfontaine,

      John Stijns en June Stijns

Overl. van beide parochies (Allerh. 2016-2017)

 

16.00u

Herdenking overl. v. beide parochies

op het kerkhof aan de Cauberg

Zegening van de graven en urnengalerij

m.m.v. Caeciliakoor

Maandag         30 oktober

19.00u

ALLERZIELENVIERING

herdenking van overl. van beide parochies

      (Allerh. 2016-2017)

m.m.w. van Caeciliakoor + Avondwakegroep

Week 42

maandag          16 oktober

20.00u

CONCERT IN NICOLAASKERK

Kamerkor Euphonia uit Kopenhagen (Denemarken)

dinsdag             17 oktober

  8.30u

h.mis

woensdag        18 oktober

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag       19 oktober

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag              20 oktober

  8.30u

h.mis

zaterdag          21 oktober

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag             22 oktober

 

 

  9.30u

 

 

WERELDMISSIEDAG - KERKDEURCOLLECTE

BURKINA FASO (WEST AFRIKA)

(samenzang)

Frits Caelen; Miet Caelen-Krops; Paul Wouters;

      Annie Wouters-Muyrers (jrd.)

Jos Smeets

11.30u

(samenzang)

Jo Niessen (jrd.)

Marieke en Teng Pepels-Herwarts (jrd.)

Mart Paes

Tity Koekelkoren; ouders Koekelkoren-Duysings en

      zoon Martin Koekelkoren

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden