Mistijden

Alle missen worden gehouden in de Nicolaas- en Barbarakerk.

Zondag

  9.30u

H. Mis

11.30u

Hoogmis, meestal samenzang

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

Leesmis

 

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Week 13

Dinsdag          20 maart

  8.30u

h.mis

Woensdag     21 maart

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

Donderdag    22 maart

10.45u

Palmpasen Valkenheim

Vrijdag           23 maart

  8.30u

19.00u

h.mis

avondwake Jan Rohs

Zaterdag       24 maart

15.00u

Palmpasen Oosterbeemd

Zondag          25 maart

 

  9.30u

 

 

 

PALMZONDAG - BEGIN GOEDE WEEK

(Caeciliakoor)

Jan van Hattum (zesw.)

Lucie Bastings-Gruintjes (zesw.)

Mimi Kluijt-Gorissen en Herman Kluijt

    overl. v.d. fam. Kluijt-Gorissen (jrd.)

11.30u

(samenzang)

Herman Thijs Vanmulken (jrd.)

Louis Janssen en Corrie Janssen-Vandenboren(jrd.)

Maria en Pierre Kleynen-Abels

Mariëtte Raeven-van den Hove

Annie Pluijmen

Ton Jacobs (jrd.)

Week 12

Dinsdag          13 maart

  8.30u

h.mis

Woensdag     14 maart

11.00u

15.00u

uitvaartdienst dhr. Jo Loozen

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    15 maart

14.00u

uitvaartdienst dhr. Ab. Goedhals

Vrijdag           16 maart

  8.30u

h.mis

Zaterdag        17 maart

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag           18 maart

 

  9.30u

 

Ve ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

(samenzang)

Hortense Vaessen-Nuchelmans (jrd.)

Florent Eyssen en andere overl.Banneux-pelgrims

11.30u

(samenzang)

presentatie eerste communicanten 2018

voor hun gezinnen

Paul Habets (jrd.) en ouders Philippens-Ghijsen

Gerrit Duysings

Annie Last-Ummels

Week 11

woensdag            7 maart

15.00u

19.00u

h.mis Oosterbeemd

avondwake Mariëtte Raeven-van den Hove

donderdag           8 maart

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag                  9 maart

  8.30u

h.mis

zaterdag            10 maart

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag               11 maart

 

  9.30u

 

 

HALFVASTEN

(Caeciliakoor)

Paula Thijssen-Bosch

Agnes Philips

Riet Curvers-Lennards

11.30u

(Harmonie Kurkapel Falcobergia)

ouders Quaedvlieg-Kerckhoffs (jrd.)

Jo Meijs (jrd.)

Berend Kooistra (1e jrd.)

Lei en Philippe Tummers (jrd.)

Wiel en Mia Marx-Schouteten

John Lemmens

Week 9 en 10

Dinsdag          20 februari

  8.30u

h.mis

Woensdag     21 februari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    22 februari

10.45u

h.mis Valkenheim

Vrijdag           23 februari

  ---

geen h.mis

Zaterdag        24 februari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag           25 februari

 

  9.30u

 

2e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

(samenzang)

Florent Eyssen en andere overl.Banneuxpelgrims

Annie Last-Ummels

11.30u

h.mis Slavisch Byzantijnse ritus

(eigen koor)

Lou Hendriks (jrd.); Piet Russel (jrd.)

Mark Zurstrassen (jrd.)

Pierre en Maria Kleynen-Abels

Dinsdag         27 februari

--

geen h.mis

Woensdag    28 februari

15.00u

Woord- en Communiedienst  Oosterbeemd

Donderdag     1 maart

10.45u

h.mis Valkenheim

Vrijdag            2 maart

---

geen h.mis

Zaterdag        3 maart

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag           4 maart

 

  9.30u

3e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

(samenzang)

Benito Deluna

11.30u

(samenzang)

Jos Frijns (zesw.)

Miets Frijns-Janssen (jrd.)

Wiel Spierts (jrd.)

ouders Rouwette-Curfs (jrd.)

Marij Odekerken (jrd.)

Jean Vankan en Kiki Vankan-Prevoo

ouders Blom-Lammerichs; Philomena Blom en

      Ger Teng

Jos Kengen; Jacques Drissen

John en Franny Hammink-Muyters

Dinsdag           6 maart

  8.30u

h.mis

Week 8

Aswoensdag  14 februari

 

10.45u

15.00u

19.00u

Start Vastenactie 2018

h.mis Valkenheim met askruisje

h.mis Oosterbeemd met askruis;je

h.mis in de kerk met askruisje

Florent Eyssen en andere overl.Banneuxpelgrims

Vrijdag            15 februari

  8.30u

 

10.30u

h.mis

Jef Vollers en ouders Merx-Berli

uitvaart Jan van Hattum

Zaterdag        17 februari

10.30u

15.00u

uitvaart Lucie Bastings-Gruntjens

h.mis Oosterbeemd

Zondag           18 februari

 

  9.30u

 

1e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

(samenzang)

Lenie Kuypers-van Hoof

11.30u

(samenzang)

Jan Wilbers (jrd.)

Diny Dorren-Brassé (jrd.)

Nel van Kessel en echtgenoot (jrd.)

In dankbare herinnering aan Jos Vossen en

   Gerardine Vossen-Janssen, dochter  Ine en

   schoonzoon Michael

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden