Mistijden

Zondag

11.00u

Hoogmis

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Sinds zondag 3 februari is de zondagsmis om 11.00 uur

Week 21

dinsdag          21 mei

  8.30u

h.mis

woensdag     22 mei

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    23 mei

10.30u

10.45u

uitvaart Griet Donders-Pelzer

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag           24 mei

  8.30u

h.mis

zaterdag       25 mei

10.30u

15.00u

uitvaart Paul Vroemen

h.mis Oosterbeemd

zondag         26 mei

11.00u

h.mis (Caeciliakoor)

ouders Prevoo-Krutzer (jrd.)

Wiel Loozen (jrd.)

Anneke Prevoo

echtp. Nievelsteyn-Janssen en

    Agnes Janssen (v.w. geb.dag)

ouders Vandeweyer-Laval  (jrd.)

Jan Kengen en Leny Kengen-Smeets (jrd.)

echtel. Kengen-Erckens (jrd.)

echtel. Schoenmaekers-Smeets en kinderen

Martin Huppertz

Mart Paes (geb.dag)

Week 18

dinsdag          30 april

  8.30u

19.00u

h.mis in de kerk

h.mis aan de Lourdesgrot v.w. opening meimaand

woensdag       1 mei

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag     2 mei

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag             3 mei

  8.30u

h.mis in de kerk: Jef Vollers en ouders Merx-Berlie

zaterdag         4 mei

15.00u

19.15u

h.mis Oosterbeemd

Lourdesgrot: begin Dodenherdenking

zondag            5 mei

11.00u

h.mis in de kerk. Zang: "Cantoris"uit Engeland

om beterschap

Jan Spierts (zesw.)

Jean Mantelaars (jrd.)

Hub Bijvoets (jrd.)

ouders Habets-Lenoir (jrd.)

ouders Odekerken-Smeets en overl. v.d. fam. (jrd.)

Wiel en Mia Marx-Schouteten

Pieter Ritsen

Jan v. Hattum en Cisca v. Hattum (geb.dag)

Week 17

woensdag          24 april

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag         25 april

10.30u

10.45u

uitvaart Truia Philippens-Schreurs

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag                26 april

  8.30u

14.00u

h.mis

uitvaart Johanna Prevoo

zaterdag             27 april

 

15.00u

KONINGSDAG

h.mis Oosterbeemd

zondag                28 april

 

11.00u

BELOKEN PASEN

h.mis - Caeciliakoor

Pie Pisters (zesw.)

ouders Laheije-Dupuits (jrd.)

Mia Jacobs en Piet Jacobs (jrd.)

Lambert Hendriks (jrd.) en zoon Leo

Jac America

Week 16

dinsdag                     16 april

  8.30u

h.mis

Witte Donderdag   18 april

10.45u

15.00u

19.00u

viering Valkenheim

viering Oosterbeemd

Avondmaalviering en boeteviering in de    Nicolaaskerk  (Caeciliakoor)

Goede Vrijdag         19 april

15.00u

19.00u

Kruisweg

Lijdensherdenking  (Caeciliakoor)

Paaszaterdag          20 april

14.30u

15.00u

19.00u

Paaswake Valkenheim

Paaswake Oosterbeemd

Paaswake in de kerk (Caeciliakoor)

Maurice Roebroeck (jrd.)

Ria Westhof -Prevoo

Florent Eyssen en andere overl.Banneuxgangers

overl. van beide parochies

zondag                    21 april

 

11.00u

HOOGFEEST  VAN  PASEN

h.mis (samenzang)

Raymons Schyns (zesw.)

Marieke Knops-Delahaye (zesw.)

Juul de Gijsel  (jrd.)

Jos Frijns (1e jrd.); Miets Frijns (jrd.);

                                               Doris Frijns (jrd.)

overl. fam. Jeukens

Jo Veraart

maandag               22 april

 

11.00u

2e PAASDAG

h.mis (Caeciliakoor)

ouders Bèr en Maria Silverentand-Suylen (jrd.)

Aloysius Janssen

dinsdag                 23 april

  8.30u

h.mis

Week 15

Dinsdag            9 april

  8.30u

h.mis

Woensdag     10 april

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Donderdag    11 april

10.45u

Palmpasen Valkenheim

Vrijdag           12 april

  8.30u

10.30u

h.mis

uitvaart Ellij Pluijmen-Peerboom

Zaterdag        13 april

15.00u

h.mis (Palmzondag)  Oosterbeemd

Zondag           14 april

 

 

11.00u

PALMZONDAG - PALMWIJDING

BEGIN GOEDE WEEK

h.mis (Caeciliakoor)

Janny Schrooders (zesw.)

Jacques Savelberg (jrd.)

Miep Janssen-van der Elst (jrd.)

Paul Sluysmans (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken

Maria Smeets-Ruyters en echtgenoot (geb.dag)

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden