Mistijden

Zondag

11.00u

Hoogmis

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Sinds zondag 3 februari is de zondagsmis om 11.00 uur

Week 29

dinsdag                16 juli

  8.30u

h.mis

woensdag           17 juli

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag          18 juli

10.45u

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag                 19 juli

  8.30u

h.mis

zaterdag             20 juli

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag                21 juli

11.00u

h.mis - Caeciliakoor

Guus Wintraecken (jrd.)

ouders Lemmens-Brune (jrd.)

echtel. Thewessen-Slenter (jrd.)

Frans Bemelmans en Anne-Marie Bemelmans-

           Steynebrugh (jrd.)

Bertie Jennekens

Week 28

dinsdag            9 juli

  8.30u

h.mis - Bennie ter Beek

woensdag      10 juli

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

donderdag    11 juli

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag           12 juli

  8.30u

h.mis

zaterdag       13 juli

11.00u

15.00u

herdenkingsdienst Pierre Tillie

h.mis Oosterbeemd

zondag          14 juli

11.00u

h.mis - samenzang

Jef Mevissen (jrd.)

Georges America (jrd.)

Jos Kengen (jrd.)

Jan Rohs (v.w. huw.dag)

Harry van Aken

Pastoor Eugène Huids

Martin Hupperts

Raymond Schyns

Week 27

dinsdag            2 juli

  8.30u

h.mis

woensdag       3 juli

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag     4 juli

10.45u

gebedsviering Valkenheim

vrijdag            5 juli

  8.30u

10.00u

h.mis

ziekencommunie

zondag           7 juli

 

  9.30u

 

±11.00u

PROCESSIEZONDAG

vertrek processie vanuit Nicolaaskerk door

centrum van Valkenburg

H.mis aan de Lourdesgrot als afsluiting van de

processie.

Intenties:

uit dankbaarheid

Paul Kerckhoffs

Jan Roks (v.w. huw.dag)

Pieter Ritzen

Florent Eyssen

Anneke Prevoo

overl. van beide parochies

Week 26

dinsdag          25 juni

  8.30u

h.mis

woensdag     26 juni

15.00u

h.mis Oosterbeemd

vrijdag           28 juni

  8.30u

h.mis

zaterdag        29 juni

11.30u

15.00u

huwelijksmis Mike Huynen en Monica Herben

h.mis Oosterbeemd

zondag          30 juni

 

 

11.00u

PATROONSSFEEST PAROCHIE O.L.VROUW VAN

ALTIJDDURENDE BIJSTAND

h.mis - samenzang

Greet Donders-Pelzer (zesw.)

Paul Donders (jrd.)

Peter Tillemans (jrd.)

Fien Lennards (jrd.)

Miets Hendriks-Huntjens

ouders Nadenoen-van der Aa

ouders Kengen-Crutzen en zonen Hans en Jos (jrd.)

Annie Gierlings en overl. v.d. fam. Gierlings-Noels

overl. v.d. fam. Jansen-Gierlings

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden