Mistijden

Zondag

11.30u

Hoogmis, meestal samenzang

Dinsdag en vrijdag

  8.30u

H. Mis

Misintenties

(De misintenties worden eens per week op dinsdag vervangen op deze pagina)

Week 2

dinsdag          8 januari

  8.30u

overl. fam. Severeijns-Houppermans

woensdag     9 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

vrijdag         11 januari

  8.30u

overl. fam. America-Defosse

zaterdag     12 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

zondag        13 januari

 

11.30u

DOOP VAN DE HEER

(samenzang)

ouders Aarts-Hendriks en zoon Florent (jrd.)

Fieni Becker-Goris

Ab Goedhals

Ria Westhof-Prevoo

Week 1

Dinsdag              1 januari

11.30u

(Caeciliakoor)

Peter Ritzen

Florent Eyssen en andere overl. Banneux-pelgrims

overl. van beide parochies

Donderdag        3 januari

10.45u

h.mis Valkenheim

Vrijdag               4 januari

  8.30u

overl. v.d. fam. America-Defosse

Zaterdag            5 januari

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag               6 januari

 

11.30u

DRIEKONINGEN

(Bel Canto Resonance)

uit dank b.g.v. 25j. jubileum Bel Canto Resonance

Levende en overl. koorleden

Tity Koekelkoren (jrd.)

Jan van Hattum (zegfen nieuwe jaar)

Hub Bijvoets

Tiny van Erg-van Erp

Wiel en Mia Marx-Schouteten

Week 52 en 53

dinsdag          18 december

  8.30u

h.mis

woensdag     19 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag    20 december

10.30u

10.45u

uitvaart Martha Ubachs-Meex

gebedsdienst Valkenheim

vrijdag           21 december

  8.30u

h.mis

zaterdag       22 december

14.30u

kerstviering Valkenheim

zondag          23 december

 

11.30u

IVe ZONDAG VAN DE ADVENT

(Caeciliakoor)

om veilig reis en voorspoedige terugreis

ouders Geraards-de Winter (jrd.)

Tiny Steenbeek-Voncken en Piet Steenbeek (jrd.)

lev. en overl. v.d. families Crolla-v.der Coelen(jrd.)

Lambert Hendriks en zoon Leo

ouders Steynebrugh en Benders

maandag     24 december

  8.30u

 

 

15.00u

18.30u

20.30u

 

 

23.00u

h.mis voor deelnemers voettocht Banneux

voor alle overledenen v.d. Banneux-pelgrims

 

Kerstviering Oosterbeemd

kinderkerstviering

1e Nachtmis  (Bel Canto Resonance)

Wiel Loozen; José Marx-Rouwet

pastoor Eugène Huids

2e Nachtmis (Caeciliakoor) Fieni Becker-Goris

overl. v. beide parochies (Allerh. 2017-2018)

dinsdag        25 december

 

11.30u

HOOGFEEST VAN KERSTMIS

(mannenkoor Walrams Genootschap)

Hans Beckers (zesw.) Harry van Aken

overl. fam. Jeukens; Greetje van Kempen (jrd.)

Ria Westhof-Prevoo; Georges America

woensdag   26 december

 

11.30u

2e KERSTDAG

(mannenkoor Geulklank)

Hub Meurders; Jo Loozen; Jacq America

Mart Paes; Toon en Riet Strijbosch

ouders Roebroeck-Wijnen; Willy Stevens (jrd.)

Anita Janssen-Odekerken; Ger Loo en Helmi

overl.fam.Hanneman-Vorstenbach (jrd.

overl.fam. Naaykens-Diederen (jrd.)

ouders Jacobs-Damoiseaux en zoon Ton (jrd.)

Hein Rings en Els Mannens-Rings (jrd.)

Marthè Ubaghs en Paula Jennekens-Konings(geb.d.

vrijdag       28 december

  8.30u

h.mis

zondag      30 december

11.30u

 (Caeciliakoor) ; overl. v.d. parochies

Tiny van Erp-van Erp; Jos Frijns

Truus Jammertzheim-Wijnands en overl.  

       wederzijdse ouders

maandag   31 december

 

15.00u

OUDJAAR

h.mis Oosterbeemd

dinsdag     01 januari 2019

 

11.30u

NIEUWJAARSDAG

(Caeciliakoor)

Om Gods zegen in het nieuwe jaar 2019

Week 51

maandag          10 december

10.30u

uitvaart Harry van Aken

dinsdag            11 december

  8.30u

h.mis

woendag         12 december

10.00u

15.00u

h.mis duitse studentengroep

h.mis Oosterbeemd

donderdag      13 december

10.45u

h.mis Valkenheim

vrijdag             14 december

  8.30u

h.mis

zaterdag          15 december

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

zondag             16 december

 

11.30u

IIIe ZONDAG VAN DE ADVENT

(Caeciliakoor)

lev. en overl. v.d. fam. Crolla-Ricken (jrd.)

Eugène v.d. Berg (jrd.) en ouders

     Hartog-Seibald

Tity Koekelkoren

Annie Arndts

Hans Beckers

Week 50

dinsdag          4 december

  8.30u

h.mis

woensdag     5 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

vrijdag           7 december

  8.30u

h.mis

zaterdag        8 december

 

15.00u

FEEST MARIA Onbevlekt Ontvangen

h.mis Oosterbeemd

zondag          9 december

 

11.30u

IIe ZONDAG VAN DE ADVENT

(Vocaal Ensemble "Allegria")

Jaarviering Schutterij Oude en Jonge Nobele

levende en overleden leden

Annemie Vanmulken-Pluymaekers (3e jaard.)

Anita Janssen-Odekerken

ouders Philippi-van Kan (jrd.)

Ab Goedhals

Pieter Ritzen

Week 49

Dinsdag          27 november

  8.30u

Bennie ter Beek (v.w. sterfdag)

Woensdag     28 november

15.00u

Gebedsdienst Oosterbeemd

Donderdag    29 november

10.35u

h.mis Valkenheim

Vrijdag           30 november

  8.30u

h.mis

Zaterdag          1 december

15.00u

h.mis Oosterbeemd

Zondag            2 december

 

11.30u

1e ZONDAG VAN DE ADVENT

(Walrams Genootschap Koor en Harmonie)

Lev. en overl. leden van het Genootschap

uit dank jegens ouders

Bennie ter Beek (jrd.)

ouders Franken-Schins (jrd.)

José Nicolaes-Seroo

Jos Kengen

Hans Kengen

Jo Loozen

Hub Bijvoets

José Marx-Rouwet

Paul Kerckhoffs

Tity Koekelkoren

Annie Arndts

Hans Beckers

Week 48

dinsdag           20 november

  8.30u

h.mis

woensdag       21 november

15.00u

h.mis Oosterbeemd

donderdag     22 november

10.30u

uitvaartdienst Hans Beckers

vrijdag             23 november

  8.30u

h.mis

zaterdag         24 november

15.00u

gebedsdienst Oosterbeemd

zondag            25 november

 

 

11.30u

HOOGFEEST CHRISTUS KONING V.H. HEELAL  -

CAECILIAFEEST

(Caeciliakoor)

lev. en overl.leden van het Caeciliakoor

Ine Hüblauf (jrd.)

ouders Daemen-van Gehlen (jrd.)

Chrit Koch (jrd.)

Pastor Eugène Huids

Jos Frjns

Ab Goedhals

Tiny van Erp-van Erp

Kerken aan de Geul
Kerkstraat 21
6301 BX Valkenburg aan de Geul
Email: info(at)kerkenaandegeul.nl
043 6013695
Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Copyright (C) 2011-2012 Inconel BV - Alle rechten voorbehouden